18/06/2021 03:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kinh Phạm Lãi cựu cư
經範蠡舊居

Tác giả: Trương Tân - 張蠙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/07/2014 09:22

 

Nguyên tác

一變姓名離百越,
越城猶在範家無。
他人不見扁舟意,
卻笑輕生泛五湖。

Phiên âm

Nhất biến tính danh ly Bách Việt,
Việt thành[1] do tại Phạm gia vô.
Tha nhân bất kiến thiên chu ý,
Khước tiếu khinh sinh phiếm ngũ hồ.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Rời Bách Việt thay tên đổi họ
Thành Việt còn, nhà Phạm mất dòng
Thuyền một lá người đâu biết ý
Du ngũ hồ đời cợt như không
[1] Tức thành Cối Kê, nằm ở bờ nam hồ Hàng Châu, phía bắc núi Cối Kê. Câu Tiễn sau khi diệt được nước Ngô, dời kinh đô về đây, cho xây dựng thành đặt tên là Việt thành, sau này một thời là kinh đô của Nam Tống, hiện nay là khu Thiệu Hưng, Hàng Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tân » Kinh Phạm Lãi cựu cư