05/12/2020 19:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngôn chí bài 3
言志

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/09/2005 17:37

 

Chữ Nôm

庵竹軒梅𣈜𣎃戈,
是非閙典𡎝煙霞。
𩛷咹油固𦼞㙁,
襖默奈之錦羅。
渃養朱清池賞月,
坦𦓿午隘𪽏秧花。
工欺興動皮店雪,
吟特勾神𠱆𠱆歌。

Phiên âm

Am trúc hiên mai ngày tháng qua,
Thị phi nào đến cõi yên hà.
Bữa ăn dù có dưa muối,
Áo mặc nài chi gấm là.
Nước dưỡng[1] cho thanh trì thưởng nguyệt,
Ðất cày ngõ ải[2] luống ương hoa.
Trong khi[3] hứng động vừa đêm tuyết,
Ngâm được câu thần dắng dắng ca.
Nguồn: Nguyễn Trãi toàn tập, Đào Duy Anh, NXB Khoa học xã hội, 1976
[1] Nước giữ trong ao để bóng trăng chiếu xuống cho đẹp mà thưởng ngoạn.
[2] Ngõ hầu cho đất ải ra.
[3] Hòng khi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Ngôn chí bài 3