16/01/2021 09:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuất cung từ
出宮詞

Tác giả: Triệu Chấp Tín - 趙執信

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/04/2019 22:29

 

Nguyên tác

禁門際曉開,
敕放出花女。
起作辭宮妝,
低頭淚如雨。
所悲入宮早,
不恨出宮遲。
十年閉永巷,
妾貌猶昔時。
當窗理鏡奩,
容華良獨惜。
君王豈無恩?
妾自未相識。
同時良家女,
多在昭陽宮。
齊紈雖皎潔,
不如蜀錦紅。
舊家送我時,
愿妾承天眷。
歸去姊妹行,
含羞說金殿。

Phiên âm

Cấm môn tế hiểu khai,
Sắc phóng xuất hoa nữ.
Khởi tác từ cung trang,
Đê đầu lệ như vũ.
Sở bi nhập cung tảo,
Bất hận xuất cung trì.
Thập niên bế Vĩnh Hạng,
Thiếp mạo do tích thì.
Đương song lý kính liêm,
Dung hoa hương độc tích.
Quân vương khởi vô ân,
Thiếp tự vị tương thức.
Đồng thì hương gia nữ,
Đa tại Chiêu Dương cung[1].
Tề hoàn[2] tuy giảo khiết,
Bất như Thục cẩm[3] hồng.
Cựu gia tống ngã thì,
Nguyện thiếp thừa thiên quyến.
Quy khứ tỷ muội hành,
Hàm tu thuyết kim điện.

Dịch nghĩa

Cửa cung cấm mở khi trời gần sáng
Sắc vua thả những người con gái còn nhan sắc về
Dậy trang điểm từ biệt nơi cung cấm
Cúi đầu lệ sa như mưa
Điều đáng buồn là vào cung sớm
Không hận ra khỏi cung muộn
Mười năm đóng cửa Vĩnh Hạng
Vẻ mặt thiếp vẫn như trước đây
Trước song sắp xếp lại hộp trang sức
Tiếc cho vẻ mặt xinh đẹp
Quân vương có đâu là vô ân
Tự thiếp chưa quen biết được
Con gái nhà lành cùng thì
Phần nhiều ở cung Chiêu Dương
Lụa Tề tuy trắng mịn
Sao bằng gấm Thục hồng
Trước đây khi nhà tiễn thiếp đi
Mong thiếp được vua yêu chiều
Nay về chị em hỏi
Thẹn thùng kể lại chuyện nơi điện vàng

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Trời gần sáng cửa cung cấm mở
Gái còn duyên sắc trở về nhà
Điểm trang từ biệt cung vua
Ngẫm thân phận lệ mưa sa cúi đầu
Buồn một nỗi bước vào cung sớm
Chẳng hận ra cung chậm hôm nay
Mười năm Vĩnh Hạng cửa cài
Dung nhan so với trước đây chẳng nhường
Sắp xếp lại bên song gương lược
Nỗi riêng tư chỉ tiếc gương hoa
Bởi đâu không có ơn vua
Chỉ vì thân thiếp nên chưa biết người
Gái nhà lành cùng thời trang lứa
Họ phần nhiều được ở Chiêu Dương
Lụa Tề dù trắng mịn màng
Xem ra gấm Thục tươi hồng vẫn hơn
Ngày người nhà tiễn chân mong mỏi
Thiếp gần vua sẽ đội ơn sâu
Nay về em chị hỏi nhiều
Điện vàng kể chuyện bấy lâu thẹn thùng
[1] Hán Thành Đế sủng ái Triệu Phi Yến, cho ở cung Chiêu Dương. Nhà thơ các đời sau dùng cung Chiêu Dương để kín đáo chỉ được sủng ái, như câu thơ của Vương Xương Linh đời Đường: “Ngọc nhan bất cập hàn nha sắc, Do đới Chiêu Dương nhật ảnh lai” (Mặt ngọc vẻ còn thua quạ rét, còn mang ánh nắng ở Chiêu Dương).
[2] Ngày xưa hàng lụa dệt của nước Tề nổi tiếng thiên hạ. Sau thường dùng cụm từ “lụa Tề” để chỉ sản phẩm lụa dệt.
[3] Xưa gấm ở Thục quận nổi tiếng, về màu sắc lộng lẫy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Chấp Tín » Xuất cung từ