03/10/2023 08:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp An Nam sứ Lê Nguyên Phổ nhị thủ kỳ 1
答安南使黎元譜二首其一

Tác giả: Lâm Bật - 林弼

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/10/2021 15:34

 

Nguyên tác

十月南寧江水清,
官船渾似釣船輕。
滿篷霜露天如洗,
一笛關山月正明。
修貢逺來勞使節,
觀光歸去擅詩名。
宫袍驛馬華林路,
未羨當年晝錦榮。

Phiên âm

Thập nguyệt Nam Ninh[1] giang thuỷ thanh,
Quan thuyền hồn tự điếu thuyền khinh.
Mãn bồng sương lộ thiên như tẩy,
Nhất địch “Quan san” nguyệt chính minh.
Tu cống viễn lai lao sứ tiết,
Quan quang[2] quy khứ thiện thi danh.
Cung bào dịch mã hoa lâm lộ,
Vị tiện đương niên trú cẩm vinh[3].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sông Nam Ninh tháng mười trong vắt,
Thuyền của quan nhẹ giống thuyền câu.
Sường đầy mui trời thanh như rửa,
Điệu “Quan san” trăng sáng địch sầu.
Sứ mệt mỏi từ xa đến cống,
Nổi danh thơ du lãm trở về.
Trên phố hoa bào triều ngựa trạm,
Đâu phải vì áo gấm khoe tươi.
Minh thực lục chép: Ngày 16 tháng 6 năm Hồng Vũ thứ 3 (9-7-1370), quốc vương nước An Nam Trần Nhật Kiên (Dương Nhật Lễ) sai Thượng đại phu Nguyễn Yến, Trung đại phu Mạc Quý Long, Hạ đại phu Lê Nguyên Phổ đến dâng biểu tạ ân, cống phương vật.

[1] Xưa xưng Ung Châu 邕州, nơi trước đây tướng Lý Thường Kiệt và Tôn Đản có lần đánh chiếm, ở trung nam bộ tỉnh Quảng Tây, giáp với Sùng Tả 崇左 (phía tây), Bách Sắc 百色 (bắc), Khâm Châu 欽州, Phòng Thành cảng 防城港 (nam), nằm trên lộ trình đi, về của sứ thần An Nam.
[2] Ngắm nhìn phong cảnh, thắng tích cũng như tham khảo phong tục, lối sống của người địa phương. Chỉ việc đi sứ.
[3] Mặc áo gấm đi ban ngày, ý nói đi sứ trở về như mặc áo gấm hoàn hương là điều vinh hiển phải khoe cho mọi người thấy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Bật » Đáp An Nam sứ Lê Nguyên Phổ nhị thủ kỳ 1