08/08/2020 10:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Người ta bảo: Tôi là người dũng cảm”
“Мне говорят – ты смелый человек”

Tác giả: Evghenhi Evtushenko - Евгений Евтушенко

Nước: Nga
Đăng bởi estrange vào 25/03/2008 01:34

 

Nguyên tác

Мне говорят –
            ты смелый человек.
Неправда.
        Никогда я не был смелым.
Считал я просто недостойным делом
унизиться до трусости коллег.
Устоев никаких не потрясал.
Смеялся просто над фальшивым,
                                                       Дутым.
Писал стихи.
            Доносов не писал.
И говорить старался всё, что думал.
Да,
   защищал талантливых людей.
Клеймил бездарных,
                 лезущих в писатели.
Но делать это, в общем, обязательно,
а мне твердят о смелости моей.
О, вспомнят с чувством горького стыда
потомки наши,
            раправляясь с мерзостью,
то время
        очень странное,
                       когда
простую честность
                  называли смелостью!

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Họ bảo tôi:
            Anh là người dũng cảm.
Không phải rồi.
             Tôi can đảm gì đâu.
Thật đơn giản tôi coi không xứng đáng
hạ mình đến mức hèn nhát của bạn nghề.
Không vi phạm dù một điều quy chế.
Chỉ giễu cười tệ dối trá,
                         thổi phồng.
Thơ vẫn viết.
           Không hại người, ngầm trình báo.
Cố nói gì mình nung nấu trong đầu.
Tôi bênh vực những hiền tài, người giỏi.
Lên án ai kém tài lại chui Hội nhà văn.
Làm việc đó, nói chung, là phải đạo,
vậy mà ai cũng bảo tôi dũng cảm đáng khen.
Ôi trời hỡi,
           con cháu ta có lúc,
sẽ phanh phui thói nhơ nhuốc hôm nay
sẽ nhớ tới, thật đắng cay, xấu hổ,
về cái thời
          cực nhí nhố
                      là đây:
chỉ đơn giản tính thẳng ngay
                           lại gọi là đầy dũng cảm!
1960

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Evghenhi Evtushenko » “Người ta bảo: Tôi là người dũng cảm”