22/10/2021 11:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình ca
Liebes-Lied

Tác giả: Rainer Maria Rilke

Nước: Áo
Đăng bởi Takya Do vào 06/09/2017 13:14

 

Nguyên tác

Wie soll ich meine Seele halten, daß
sie nicht an deine rührt? Wie soll ich sie
hinheben über dich zu andern Dingen?
Ach gerne möchte ich sie bei irgendetwas
Verlorenem im Dunkel unterbringen
an einer fremden stillen Stelle, die
nicht weiterschwingt, wenn diene Tiefen schwingen.
Doch alles, was uns anrührt, dich und mich,
nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich,
die aus zwei Saiten eine Stimme zieht.
Auf welches Instrument sind wir gespannt?
Und welcher Geiger hat uns in der Hand?
O süßes Lied.

Bản dịch của Nại Hàn Đỗ, Takya Đỗ

Tôi biết làm sao cầm giữ tiếng lòng mình
để đừng chạm tiếng lòng em? làm sao tôi có thể
cất tiếng lên cao, vượt qua em, đến với muôn vật khác?
Ôi, tôi những muốn giấu tiếng mình giữa những vật
lạc lõng trong tối tăm,
ở chốn nào xa xăm tịch mịch
nơi nó nín thinh khi thẳm sâu em ngân vọng.
Nhưng khi chạm đến tôi và em, mọi vật
đều quyến lấy đôi ta cùng lúc, khác chi cây vĩ trên vĩ cầm
từ hai sợi dây đơn kéo lên chỉ một thanh âm.
Trên cây đàn nào đôi ta đã được căng lên?
Và trong tay nhạc công nào đôi ta cùng rung ngân?
Ôi khúc ca dịu ngọt.
Tháng 3/1907, Capri

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Rainer Maria Rilke » Tình ca