13/07/2024 10:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân

Tác giả: Thích Nhật Quang

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/09/2017 08:07

 

Tờ mờ sáng hôm nay
Hương xuân gọi hồn say
Người người tươi vẻ Tết
Rộn rã đẹp xinh thay

Gió xuân lay nhè nhẹ
Hồn xuân loáng ngàn tre
Phố phường những chen chúc
Trời xuân ánh lập loè

Cao nhân ngồi chẳng động
Lò hương tàn trống không
Ra vào không lối khách
Ngơ ngác nắng mênh mông

Ôi tình xuân bất hoại
Ngàn xuân đoá Như Lai
Mùa hành hương mở hội
Chuông chùa điểm then ngoài

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Nhật Quang » Xuân