15/04/2024 16:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng Sơn nhật ký kỳ 4
黃山日記其四

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/02/2019 21:51

 

Nguyên tác

董公贈我以長詩,
我欲作詩奉和之,
可是抗美救國事,
完全 佔領我心思。

Phiên âm

Đổng công tặng ngã dĩ trường thi,
Ngã dục tác thi phụng hoạ chi,
Khả thị kháng Mỹ cứu quốc sự,
Hoàn toàn chiếm lĩnh ngã tâm ti (tư).

Dịch nghĩa

Cụ Đổng tặng tôi bài thơ dài,
Tôi muốn làm thơ kính hoạ lại cụ.
Nhưng công việc chống Mỹ cứu nước,
Đã hoàn toàn chiếm lĩnh tâm tư tôi.

Bản dịch của Phan Văn Các

Cụ Đổng tặng tôi bài thơ dài,
Tôi muốn làm thơ hoạ lại Người.
Nhưng việc nước nhà đang chống Mỹ,
Hoàn toàn chiếm trọn trái tim tôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Hoàng Sơn nhật ký kỳ 4