27/05/2024 13:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nỗi niềm

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 20/09/2008 00:51

 

Nắng dài bóng ngả mùa phai
Nỗi mình bạc tóc nỗi ai bạc tình

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Nỗi niềm