30/11/2020 21:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đâm tiêu nhớ tỏi ngùi ngùi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/04/2015 15:02

 

Đâm tiêu nhớ tỏi ngùi ngùi,
Ngồi trông đám hẹ, tưởng mùi rau răm.
Ớ người bạn cựu trăm năm!
Quay tớ có nhớ nghĩa tằm hay không?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đâm tiêu nhớ tỏi ngùi ngùi