16/08/2020 00:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhân sinh thích chí

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi ltvannhi vào 29/12/2012 10:34

 

Nhân sinh ba vạn sáu nghìn ngày,
Thích chí cho nên lắm ngón hay;
Thơ Lý[1] ngâm nga khi mở quyển,
Đàn Nha[2] tình tính lúc lần dây.
Đem cờ vua Thích vui bè bạn,
Mượn chén ông Lưu học tỉnh say.
Bốn cảnh phong quang cùng tuế nguyệt,
Dưới đời tri kỷ mấy mươi tay?
Nguồn:
1. Khảo luận về Nguyễn Khuyến, Nguyễn Xuân Hiếu, Trần Mộng Chu, NXB Nam Sơn, 1960
2. Nam thi hợp tuyển, Nguyễn Văn Ngọc, NXB Bốn Phương, Hà Nội, 1951
[1] Thơ Lý Bạch đời Đường.
[2] Đàn Bá Nha thời Xuân Thu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Nhân sinh thích chí