07/10/2022 11:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lý do là em

Tác giả: Lâu Văn Mua

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Triệu Trinh vào 12/04/2018 17:38

 

Em là lý do cho những con bướm
Điều đó đang rung bên trong không thể kiểm soát của tôi.
Những con bướm sẽ không bao giờ bình tĩnh
Họ đã thực hiện trên toàn bộ cơ thể của tôi.

Em là lý do cho nụ cười này
Điều đó làm sáng toàn bộ khuôn mặt của tôi
Nụ cười này sẽ không bao giờ tiết kiệm nụ cười
Em đã vô tình trở thành tất cả của tôi.

Em làm cho tôi cảm thấy mình còn một lần nữa
Em đã xoá quá khứ của tôi với một chỉ liên lạc
Đuổi nỗi sợ hãi của tôi chỉ với một cái nhìn
Em đã phá vỡ khuôn mẫu của tôi với nụ hôn đầu tiên.

Tôi nghĩ rằng hạnh phúc của tôi đã bị cấm
Cho đến khi em mất thế giới của tôi và giết chết quỷ trong tôi
Đọc vào tất cả những giấc mơ sâu thẳm nhất của tôi
Và cho họ đôi cánh đẹp.

Em là lý do tôi tin vào tình yêu.
Nguồn: Lâu Văn Mua, Tôi bay vào mắt em, NXB Văn học, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâu Văn Mua » Lý do là em