27/01/2022 05:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh bình nhạc
清平樂

Tác giả: Hạ Chú - 賀鑄

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 17:24

 

Nguyên tác

小桃初謝
雙燕還來也
記得年時寒食下
紫陌青門遊冶
楚城滿目春華
可堪遊子思家
惟有夜來歸夢
不知身在天涯

Phiên âm

Tiểu đào sơ tạ
Song yến hoàn lai dã
Ký đắc niên thời hàn thực hạ
Tử mạch[1] thanh môn[2] du dã
Sở thành mãn mục xuân hoa
Khả kham du tử tư gia
Duy hữu dạ lai quy mộng
Bất tri thân tại thiên nhai

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Đào vừa mới tạ
Đôi yến bay về tổ
Hàn thực niên thời còn nhớ rõ
Tử mạch thanh môn chơi đã
Sở thành khắp chỗ xuân hoa
Dễ đâu du tử quên nhà
Chỉ có ban đêm quy mộng
Chẳng hay mình ở thiên nha
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
[1] Chỉ các đường ở kinh đô.
[2] Tức cửa đông môn thành Trường An.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hạ Chú » Thanh bình nhạc