15/08/2020 03:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngó ra ngoài biển mù mù (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2015 17:28

 

Ngó ra ngoài biển mù mù,
Ngồi buồn xe chỉ, chạm dù cánh dơi.
Bướm bay mỏi cánh bướm rơi,
Cá đua hết nước tìm nơi vũng chà.
Hồi nào em thề nguyện với qua,
Bây giờ em dứt nghĩa, em ra lấy chồng.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ngó ra ngoài biển mù mù (II)