08/07/2022 05:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu bất kiến hàn thị lang, hí đề tứ vận dĩ ký chi
久不見韓侍郎,戲題四韻以寄之

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2008 20:51

 

Nguyên tác

近來韓閣老,
疏我我心知。
戶大嫌甜酒,
才高笑小詩。
靜吟乖月夜,
閑醉曠花時。
還有愁同處,
春風滿鬢絲。

Phiên âm

Cận lai Hàn các lão,
Sơ ngã ngã tâm tri.
Hộ đại hiềm điềm tửu,
Tài cao tiếu tiểu thi.
Tĩnh ngâm quai nguyệt dạ,
Nhàn tuý khoáng hoa thì.
Hoàn hữu sầu đồng xứ,
Xuân phong mãn mấn ty.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Ông già Hàn các gần đây,
Chẳng thân ta nữa, dạ này đa mang.
Nhà sang ngại rượu không ngon,
Tài cao ngại đám thơ xoàng tới lui.
Lặng ngâm, trăng sáng đầy vơi,
Nhàn say, hoa cỏ thảnh thơi ngắm nhìn.
Mối sầu đồng xứ còn nguyên,
Gió xuân thôi đã tràn lên mái đầu.
Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Cửu bất kiến hàn thị lang, hí đề tứ vận dĩ ký chi