01/02/2023 13:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê ý - Cận thí thướng Trương thuỷ bộ
閨意-近試上張水部

Tác giả: Chu Khánh Dư - 朱慶餘

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/02/2006 19:33

 

Nguyên tác

洞房昨夜停紅燭,
待曉堂前拜舅姑。
妝罷低聲問夫婿,
畫眉深淺入時無?

Phiên âm

Động phòng tạc dạ đình hồng chúc,
Đãi hiểu đường tiền bái cữu cô.
Trang bãi đê thanh vấn phu tế:
“Hoạ mi thâm thiển, nhập thì vô?”

Dịch nghĩa

Đêm trước khi động phòng, tắt ngọn nến hồng
Đợi đến sáng lên nhà chào mẹ cha
Trang điểm xong quay lại hỏi nhỏ chồng:
“Tô lông mày thế này đậm hay nhạt?”

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Đêm trước phòng hoa tắt nến hồng
Sớm mai thăm hỏi mẹ cha chồng
Điểm trang vừa dứt thì thầm hỏi:
"Đậm nhạt chàng xem có hợp không?"
Trương thuỷ bộ tức Trương Tịch. Trước khi đi thi, Chu Khánh Dư làm bài thơ này dâng lên Trương Tịch, ở đây ngụ nghĩa bóng hỏi xem văn chương có hợp thời không.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Khánh Dư » Khuê ý - Cận thí thướng Trương thuỷ bộ