29/11/2021 05:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngô tông
吾宗

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2015 15:30

 

Nguyên tác

吾宗老孫子,
質樸古人風。
耕鑿安時論,
衣冠與世同。
在家常早起,
憂國願年豐。
語及君臣際,
經書滿腹中。

Phiên âm

Ngô tông lão tôn tử,
Chất phác cổ nhân phong.
Canh tạc an thời luận,
Y quan dữ thế đồng.
Tại gia thường tảo khởi,
Ưu quốc nguyện niên phong.
Ngữ cập quân thần tế,
Kinh thư mãn phúc trung.

Dịch nghĩa

Dòng dõi họ ta có đứa cháu ngoan cường,
Tính nết thật thà hệt cung cách người xưa.
Khi thái bình thì luận về cày cấy, đào giếng,
Mũ áo làm quan cùng với người đời.
Trong nhà thường thức dậy sớm,
Lo việc nước quyết lòng làm cho năm xung túc.
Tiếng nói vang tới tai vua quan,
Sự hiểu biết chứa đầy trong bụng.

Bản dịch của Phạm Doanh

Dòng ta cháu chững chạc,
Hiền lành vết người xưa.
Thời yên lo cầy cấy,
Mũ áo cùng đời đua.
Trong nhà thường dậy sớm,
Lo nước, quyết được mùa.
Ý kiến, vua quan lắng,
Trong bụng sách vở thừa.
(Năm 767)

Lời tự: "Vệ thương tào sùng Giản" 衛倉曹崇簡 (Vệ sùng Giản làm việc ở thương tào).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Ngô tông