12/05/2021 15:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãng Châu tuyệt cú kỳ 3
朗州絶句其三

Tác giả: Tra Thận Hành - 查慎行

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/02/2019 08:29

 

Nguyên tác

雨餘天氣好清明,
薺菜花開去踏靑。
樂令園荒桃李盡,
更無啼鳥入空城。

Phiên âm

Vũ dư thiên khí hảo thanh minh,
Tề thái hoa khai khứ đạp thanh.
Nhạc lệnh viên hoang đào lý tận,
Cánh vô đề điểu nhập không thành.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sau cơn mưa như gương trời sáng,
Hoa thanh minh nở rạng đạp thanh.
Vườn hoang đào lý tan tành,
Thành không chẳng thấy yến oanh bay vào.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tra Thận Hành » Lãng Châu tuyệt cú kỳ 3