28/09/2022 05:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mười câu

Tác giả: Nghiêm Huyền Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/09/2017 14:47

 

Để đong hết gió Hồ Tây
Trong tóc em xoã như mây ngút ngàn
Để đong hết nắng chứa chan
Không gian rực rỡ ngập tràn quanh anh
Để đong hết sóng trong cành
Hết hương trong lá, hết xanh trong vườn
Để đong hết nỗi nhớ thương
Trong mắt em với sắc hường trên môi...

Long đong đến giữa cuộc đời
Góp gom khao khát đong người đường xa
4-2000

Nguồn: Hà Nội của tôi (thơ), Nghiêm Huyền Vũ, NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nghiêm Huyền Vũ » Mười câu