28/11/2021 15:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giới lộ
薤露

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hán
Đăng bởi Vanachi vào 15/03/2009 10:18

 

Nguyên tác

薤上露,
何易晞?
露晞明朝更復落,
人死一去何時歸?

Phiên âm

Giới thượng lộ,
Hà dị hy?
Lộ hy minh triêu cánh phục lạc,
Nhân tử nhất khứ hà thì quy?

Dịch nghĩa

Sương trên lá hẹ,
Sao dễ tan mất?
Sương tan rồi sáng mai lại rơi đọng,
Nhưng người chết đi rồi thì bao giờ trở lại?

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Sương lá hẹ,
Sao tan nhanh?
Sương tan sớm mai lại rơi xuống,
Người chết trở về nữa hay chăng?
Bài này trong Nhạc phủ thi tập xếp vào Tương hoạ ca từ, cùng với Hao Lý 蒿里 đều là những bài ai vãn khi chôn người chết ở miền đông nước Tề. Theo Cổ kim chú, Điền Hoành 田橫 tự sát, người nhà thương cảm làm hai bài này, ý nói đời người ngắn ngủi như giọt sương chỉ tồn tại trong thoáng chốc, mà chết đi thì vĩnh viễn không thể hồi sinh được, và hồn phách trở về Hao Lý. Đến đời Hán Vũ Đế, Lý Diên Niên 李延年 phân ra Giới lộ dùng cho vương công hoặc quý nhân, Hao Lý dùng với quan lại hoặc thường dân. Tên Giới lộ đầu tiên được thấy trong Đối Sở vương vấn 對楚王問 của Tống Ngọc 宋玉, được chép trong Văn tuyển.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Giới lộ