11/08/2022 03:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ba Nam chu trung
巴南舟中

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 28/12/2008 08:12

 

Nguyên tác

渡口嘆黃昏,
歸人爭渡喧。
近鐘清野寺,
遠火點江村。
見雁思鄉倍,
聞猿積淚痕。
孤舟萬里夜,
秋月不堪論。

Phiên âm

Độ khẩu thán hoàng hôn,
Quy nhân tranh độ huyên.
Cận chung thanh dã tự,
Viễn hoả điểm giang thôn.
Kiến nhạn tư hương bội,
Văn viên tích lệ ngân.
Cô chu vạn lý dạ,
Thu nguyệt bất kham luận.

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Chiều hôm trên bến đò ngang
Ồn ào bao kẻ vội vàng sang sông
Chuông chùa vẳng chốn đồng không
Giang thôn vài ánh lửa hồng xa xa
Nhạn bay lại ngóng tin nhà
Lắng nghe vượn hót lệ sa đôi dòng
Thuyền đơn muôn dặm trên sông
Đêm thu vắng vẻ ngại ngùng ngắm trăng
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Ba Nam chu trung