27/10/2021 07:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xa quê

Tác giả: Cao Quảng Văn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2017 10:26

 

Bàn chân im lìm mặt đất
Ngại ngần nước mắt thầm rơi
Mùa xuân đang về có phải
Cớ sao chẳng thấy em cười
Quê giờ xa lơ xa lắc
Ngại ngần
         nước mắt
                      thầm rơi...
Nguồn: Cao Quảng Văn, Về đâu mây trắng (thơ), NXB Thanh niên, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Quảng Văn » Xa quê