23/04/2021 11:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thư hoài
書懷

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 09/11/2013 18:28

 

Nguyên tác

滿目青山未得過,
鏡中無那鬢絲何。
只言旋老轉無事,
欲到中年事更多。

Phiên âm

Mãn mục thanh sơn vị đắc qua,
Kính trung vô ná mấn ty hà.
Chỉ ngôn toàn lão chuyển vô sự,
Dục đáo trung niên sự cánh đa.

Dịch nghĩa

Đầy ra trước mắt núi xanh mà chưa có dịp được đi qua
Nhìn trong gương, không có nguyên cớ gì rõ ràng mà sao hai mái tóc đã bạc như tơ
Nếu như thần thánh to lớn mà có thể chuyển tuổi già nên trẻ một cách bình yên vô sự
Thì tuổi trung niên công việc chỉ càng thêm nhọc nhằn mà thôi

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Trước mắt non xanh chửa bước qua
Râu tóc trong gương đã thấy già
Nếu có phép màu mà trẻ lại
Ấy thời trai tráng lắm phong ba
Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Đỗ Mục - Nhà thơ tài hoa Vãn Đường, NXB Lao động, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Thư hoài