06/12/2020 04:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh ở làm chi cho cao vách khó nghe

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 09:48

 

- Anh ở làm chi cho cao vách khó nghe
Trầm hương khó kiếm chớ rễ tre thiếu gì?
- Rễ tre bán đắt xiết bao
Trầm hương đứng đó, ai chào trầm hương
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh ở làm chi cho cao vách khó nghe