20/01/2022 17:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Ô Kỳ Sơn
贈鄔其山

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 17/03/2009 20:36

 

Nguyên tác

廿年居上海,
每日見中華:
有病不求藥,
無聊才讀書。
一闊臉就變,
所砍頭漸多。
忽而又下野,
南嘸阿彌陀!

Phiên âm

Chấp niên cư Thượng Hải,
Mỗi nhật kiến Trung Hoa:
Hữu bệnh bất cầu dược,
Vô liêu tài độc thư.
Nhất khoát kiểm tựu biến,
Sở khảm đầu tiệm đa.
Hốt nhi hựu hạ dã,
Nam mô A Di Đà!

Bản dịch của Phan Văn Các

Hai mươi năm Thượng Hải
Hàng ngày thấy Trung Hoa
Có bệnh không tìm thuốc
Đọc sách khi sa cơ
Hễ giàu là trở mặt
Đầu chém mãi nhiều ra
Bỗng nhiên bị hạ bệ
Nam mô A Di Đà!
Nguồn: Thơ Lỗ Tấn, NXB Lao Động, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Tặng Ô Kỳ Sơn