17/01/2021 05:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Nhạc Phi
詠岳飛

Tác giả: Viên Mai - 袁枚

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 30/05/2008 09:45

 

Nguyên tác

不依古法但橫行,
自有雲雷繞膝生。
我論文章公論戰,
千秋一樣鬥心兵。

Phiên âm

Bất y cổ pháp đãn hoành hành,
Tự hữu vân lôi nhiễu tất sinh.
Ngã luận văn chương công luận chiến,
Thiên thu nhất dạng đấu tâm binh.

Bản dịch của (Không rõ)

Không theo khuôn sáo cứ ngang tàng
Quanh gối dường như sấm gió vang
Tôi nói văn chương, ông chiến trận
Nghìn thu như một, chí hiên ngang

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Mai » Vịnh Nhạc Phi