22/01/2022 04:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Côn Đảo

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/07/2008 14:34

 

Người đã đi rồi nỗi tù sâu hận lại
Xưa xích xiềng di luỵ mãi tự do

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Côn Đảo