31/03/2023 23:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không đề (I)

Tác giả: Đào Vĩnh

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 10/06/2009 09:15

 

Em thực quá
       Còn anh dè dặt
Em bắt đầu
       Anh lại sắp buông
Em nước lọc
       Anh men cháy rượu
Tìm mà chi
       Khổ những con đường?
Nguồn: Nỗi khuya, NXB Thanh niên, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Vĩnh » Không đề (I)