25/02/2020 00:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bão tuyết
Метель

Tác giả: Yuliya Drunina - Юлия Друнина

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 20/06/2008 23:04

 

Nguyên tác

Я зиму нашу нравную люблю -
Метель, что закружилась во хмелю,
Люблю крутой мороз огневощекий.
Не здесь ли
Русского характера истоки?-
И щедрость,
и беспечность,
и пороки...
Метель, как ты кружися во хмелю!

Bản dịch (của Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt)

Tôi yêu dữ dội mùa đông -
Bão tuyết, cuồng say điên đảo,
Yêu giá băng ầm ào giông bão.
Có phải đây chăng
Cội nguồn tính cách người Nga? -
Và hào phóng,
và vô tư,
và thói hư tật xấu ...
Bão tuyết, quay cuồng như bạn ngất ngưởng say!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yuliya Drunina » Bão tuyết