05/02/2023 03:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Liên Hoa động

Tác giả: Vũ Phạm Hàm - 武范邯

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 13/09/2007 15:59

 

Phiên âm

Hoa Lư thành ngoại Liên Hoa động,
Hao dĩ nhân hương, động cánh u.
Đại cục vị hoàn năng nhất chiến,
Danh sơn hữu chủ túc thiên thu.
Thời gian tử đệ tập nhung mã,
Sự khứ giang hồ lão điếu câu.
Kim thế dĩ vô ẩn quân tử,
Thạch bàn thư giá thuỷ không lưu.

Bản dịch của Phan Văn Ái

Động Liên Hoa ở xế thành đầu
Hoa ngát vì ai, động thẳm sâu
Cuộc lớn chưa xong, rồn một trận
Non xanh có chủ, vững ngàn thâu
Thế nguy, con cháu luyện quân sự
Việc rảnh, sông hồ thả lá câu
Thời buổi vắng tanh người ẩn sĩ
Đá bàn, giá sách, nước trong veo...
Nguồn: Xứ Đoài thơ, Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống biên soạn, NXB Hội nhà văn, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Phạm Hàm » Đề Liên Hoa động