07/07/2022 04:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây cung xuân oán
西宮春怨

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 29/12/2005 01:38

 

Nguyên tác

西宮夜靜百花香,
欲捲珠簾春恨長。
斜抱雲和深見月,
朦朧樹色隱昭陽。

Phiên âm

Tây cung dạ tĩnh bách hoa hương,
Dục quyển châu liêm xuân hận trường.
Tà bão vân hoà[1] thâm kiến nguyệt,
Mông lung thụ sắc ẩn Chiêu Dương[2].

Dịch nghĩa

Ở cung Tây, đêm vắng, trăm hoa toả mùi thơm,
Muốn cuộn rèm châu, mối hận xuân dâng đầy.
Ôm nghiêng đàn vân hoà trông mãi vầng trăng,
Cây cối mịt mùng che cung điện Chiêu Dương.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Trăm hoa đêm vắng ngát cung Tây,
Toan cuốn rèm châu hận bỗng đầy.
Nghiêng ngả cung đàn trong bóng nguyệt,
Chiêu Dương thấp thoáng giữa ngàn cây.
Tây cung tức Trường Tín cung, do Hán Cao Tổ cho xây trong hoàng thành Trường An cho các cung nữ bị thất sủng cư trú. Cung này đến đời Đường vẫn còn xử dụng.

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Tên một thứ đàn sắt cung nhân hay dùng.
[2] Tên một cung, nơi ở của người cung phi đang được sủng ái.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Tây cung xuân oán