06/07/2022 08:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại hàn kỳ 1
大寒其一

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 04/05/2014 10:50

 

Nguyên tác

昨日小寒暑未休,
今日大寒寒颼颼。
纔過寒候復幾日,
傳眼已是一年周。

Phiên âm

Tạc nhật tiểu hàn thử vị hưu,
Kim nhật đại hàn hàn sưu sưu.
Tài quá hàn hầu hậu phục kỷ nhật,
Truyền nhãn dĩ thị nhất niên chu.

Dịch nghĩa

Ngày trước tiết tiểu hàn, nhưng nắng nóng vẫn chưa thôi,
Ngày nay tiết đại hàn lại lạnh ngắt, gió thổi vèo vèo.
Vừa qua tiết hậu mùa rét này, thêm vài ngày nữa,
Liếc mắt lại, đã là quanh một năm.

Bản dịch của Sa Minh

Hôm trước tiểu hàn trời vẫn bức
Hôm nay đại hàn quay gió bắc
Vừa qua hàn hậu vài ngày sau
Liếc mắt tròn năm đến lập tức
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đại hàn kỳ 1