18/06/2021 12:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lỡ hẹn

Tác giả: Bùi Hữu Thiềm

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi canhcuarooc vào 30/07/2018 23:41

 

Hẹn nhau mười bốn, mười lăm
Lên chùa hái chút lộc rằm lấy may
Nhưng nào ai biết cho đây
Em theo người ấy trước ngày mười ba.
Nguồn: Bùi Hữu Thiềm, Gửi cùng, NXB Hội nhà văn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Hữu Thiềm » Lỡ hẹn