04/12/2020 12:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yên Sơn phong cảnh
安山風景

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2018 11:18

 

Nguyên tác

安山何高極,
劈脈去縱橫。
象嶺插天柱,
瓢江一派生。
江邊有德樹,
昔人所經營。
末葉復傍枝,
挂植世乃成。
昨夜春氣溫,
頹然臥前檻。
長松入家夢,
餘輝流滿庭。
春風不搔木,
鐘秀寧無情。
幈幪信有托,
風雨不須驚。
山雲白更白,
江水清更清。
視海煙樓躍,
吾將畫錦屏。

Phiên âm

Yên Sơn hà cao cực,
Phách mạch khứ tung hoành.
Tượng lĩnh sáp thiên trụ,
Biều giang nhất phái sinh.
Giang biên hữu đức thụ,
Tích nhân sở kinh doanh.
Mạt diệp phục bàng chi,
Quải thực thế nãi thành.
Tạc dạ xuân khí ôn,
Đồi nhiên ngoạ tiền hạm.
Trường tùng nhập gia mộng,
Dư huy lưu mãn đình.
Xuân phong bất tao mộc,
Chung tú ninh vô tình.
Bình mông tín hữu thác,
Phong vũ bất tu kinh.
Sơn vân bạch cánh bạch,
Giang thuỷ thanh cánh thanh.
Thị hải yên lâu dược,
Ngô tương hoạ cẩm bình.

Bản dịch của Lê Quốc Việt

Yên Sơn sao chót vót?
Rẽ mạch thế tung hoành...
Núi Voi cột trời cắm
Sông Bầu một nguồn sinh
Bên sông có cây đức
Người xưa sớm ươm cành
Lá đơm bên nhánh trẽ
Rào vun ấy nay thành
Đêm qua khí xuân ấm
Say xưa ngủ trước hiên
Bóng tùng đi vào mộng
Ánh trăng rợp ngoài sân
Gió xuân không kén cội
Hun đúc há vô tình?
Chở che tin có chốn
Mưa gió chẳng nên kinh
Mây núi trắng lại trắng
Nước sông trong càng trong
Ngắm lầu mây sóng biển
Xui ta phác nên tranh
Bài châm này do nhà nghiên cứu Lê Quốc Việt công bố năm 2017, vốn được thấy chép trên một bức hoành phi nhưng không đề người làm cũng như người và ngày viết. Qua một số địa danh trong bài, có lẽ xuất xứ từ vùng Hà Nam, Ninh Bình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Yên Sơn phong cảnh