31/03/2023 13:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lượng vui

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/12/2020 16:59

 

Trời thắm duyên rằm, vừng nhạc mở
Chuông sao rung nhớ, tiếng vàng bay
Lượng vui muôn kiếp cân dầu sóng
Biển rủ rê lòng nhập cuộc say.

Sóng tự bờ đêm lên tới tấp
Trăng cao đưa đẩy nhịp vô cùng
Hai bờ sông chết đời ru võng
Trăng rộng, triền xa, gió cảm thông.
Nguồn: Huy Cận, Hạt lại gieo, NXB Văn học, 1984

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Lượng vui