01/07/2022 02:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẹ và Quê

Tác giả: Lâm Quang Mỹ - Nguyễn Đình Dũng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 04/07/2009 04:30

 

Cái-chảo-quê rang bằng lửa gió Lào,
Tấm phản gỗ nóng quăn vỏ đỗ.
Đòn gánh bỏng vai tan buổi chợ,
Mồ hôi lưng Mẹ áo khô đòn.
Giếng làng chài một nửa gầu là cát.
Phần đục Mẹ uống rồi phần trong để cho con!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Quang Mỹ » Mẹ và Quê