08/12/2021 19:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúng số thi kỳ 2
中數詩其二

Tác giả: Trần Đình Tân - 陳廷賓

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2019 23:46

 

Nguyên tác

自問身非獨有身,
洪鈞賦予豈為貧。
只緣少學無私貨,
故此今需剩俸份。
常把靈臺安處善,
必然名祿大駢臻。
辰來風送鴻毛順,
富貴榮華一樣新。

Phiên âm

Tự vấn thân phi độc hữu thân,
Hồng quân phú dữ khởi phi bần.
Chỉ duyên thiểu học vô tư hoá,
Cố thử kim nhu thặng bổng phần.
Thường bả linh đài an xử thiện,
Tất nhiên danh lộc đại biền trăn.
Thời lai phong tống hồng mao thuận,
Phú quý vinh hoa nhất dạng tân.

Dịch nghĩa

Tự hỏi chẳng phải riêng ta mới có thân thể,
Cái mà trời phú cho há lại là cái nghèo.
Chỉ ví học ít nên không có của riêng,
Nên nay cầu có thêm tiền ngoài lương bổng cố định
Thường giữ tâm hồn ở yên trong trạng thái thiện lương
Thì danh tiếng và lợi lộc ùn ùn kéo đến kịp lúc là lẽ tất nhiên
Thời đến, gió đưa chim hồng thuận cánh bay cao,
Thì giàu sang và vẻ vang, cung cách đều đổi mới.

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Tự hỏi riêng ta mới có thân,
Trời cho nhiều thứ, há cho bần.
Chỉ nhờ chút học không tư hoá,
Nên phải cầu thêm ngoại bổng phần.
Thường giữ tâm hồn an hảo mãi,
Tất nhiên danh lợi tiến tăng dần.
Thời lai gió đẩy chim bằng trổi,
Vinh hiển giàu sang vẻ vẻ tân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Tân » Trúng số thi kỳ 2