03/02/2023 21:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yêu vợ được lúc bấy giờ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2015 11:21

 

Yêu vợ được lúc bấy giờ,
Rồi ra đến lúc con thơ mặc lòng.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Yêu vợ được lúc bấy giờ