23/03/2023 09:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đào hoa
桃花

Tác giả: La Ẩn - 羅隱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/07/2005 23:46

 

Nguyên tác

暖觸衣襟漠漠香,
間梅遮柳不勝芳。
數枝豔拂文君酒,
半裏紅欹宋玉牆。
盡日無人疑悵望,
有時經雨乍淒涼。
舊山山下還如此,
回首東風一斷腸。

Phiên âm

Noãn xúc y khâm mạc mạc hương,
Gián mai già liễu bất thăng phương.
Sổ chi diễm phất Văn Quân tửu,
Bán dạ hồng y Tống Ngọc tường.
Tận nhật vô nhân nghi trướng vọng,
Hữu thời khinh vũ xạ thê lương.
Cựu sơn sơn hạ hoàn như thử,
Hồi thủ đông phong nhất đoạn trường.

Dịch nghĩa

Làn hương man mác ấm áp chạm vào vạt áo
Ngăn mai che liễu thơm nức biết bao
Mấy cành đẹp đẽ phủ lên chén rượu Văn Quân
Nửa dặm đỏ hồng nương kề vách tường nhà Tống Ngọc
Suốt ngày không có người, ngỡ rằng đang buồn bã ngắm trông
Có khi mưa nhẹ chợt thấy thê lương
Dưới núi xưa vẫn còn như vậy
Ngoảnh đầu trông gió đông, đau buồn đứt ruột.

Bản dịch của Trần Trọng San

Ấm chạm lên tà áo ngát hương
Ngàn mai che liễu ngạt ngào thơm
Văn Quân rượu thoáng mươi cành đẹp
Tống Ngọc tường nương nửa dặm hồng
Suốt buổi không người buồn bã ngắm
Có khi mưa nhẹ bỗng thê lương
Núi xưa, dưới núi còn như vậy
Ngoảnh lại đông phong vẫn đoạn trường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » La Ẩn » Đào hoa