01/08/2021 12:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiễn bản bộ thượng thư Phan Vị Chỉ đại nhân hưu trí
餞本部尚書潘渭沚大人休致

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 19/04/2016 15:32

 

Nguyên tác

三朝端甫簡辰旒,
頂載完榮以病休。
瑚簋香留桃李署,
琴樽爽入菊松秋。
錦堂有月來山徑,
宦海無波及岸頭。
世美門庭饒瑞色,
逍遙仗屨看箕裘。

Phiên âm

Tam triều đoan phủ giản thần lưu,
Đỉnh tái hoàn vinh dĩ bệnh hưu.
Hồ quỹ hương lưu đào lý thự,
Cầm tôn sảng nhập cúc tùng thu.
Cẩm đường hữu nguyệt lai sơn kính,
Hoạn hải vô ba cập ngạn đầu.
Thế mỹ môn đình nhiêu thuỵ sắc,
Tiêu dao trượng lũ khán cơ cầu.

Dịch nghĩa

Cờ quạt mũ áo chững chạc trải qua ba triều
Ông mang sự vinh quang trọn vẹn vì bệnh về nghỉ
Đồ tế khí còn lưu hương trong dinh thự nhà quyền quý
Đàn và rượu sảng khoái bước vào mùa thu tùng cúc
Nơi cẩm đường có trăng soi trên con đường núi
Bể hoạn lặng sóng đã tới bờ
Cửa nhà đời đời đầy đặn phúc lành
Chống gậy dạo chơi ngắm xem con cháu nối nghiệp

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Mũ áo cân đai rạng mấy triều
Vinh hoa tột đỉnh bác về hưu
Nhà quan tế khí hương còn thoảng
Tùng cúc vườn thu thú lại vui
Trăng sáng cẩm đường soi lối vắng
Sóng yên biển hoạn thoát ba đào
Khí lành quấn quýt quanh dinh thất
Con cháu theo nghề sướng biết bao
Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Tiễn bản bộ thượng thư Phan Vị Chỉ đại nhân hưu trí