25/01/2022 15:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Non bộ ở Hoàng Thành

Tác giả: Nguyễn Vũ Tiềm

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 02/03/2015 08:48

 

Hỏi tảng đá triết nhân
Hỏi thông tùng cốt cách
Nơi sự sống khởi nguồn?
Nơi móng nền xã tắc?

Đâu Phong Châu, Lãng Bạc
Đâu Hoàng Thành, Đại La?
Hang động gió ào qua
Thăng trầm bao nhiêu khúc?

Ngư ông buông cần trúc
Phao động nhắc nghìn năm
Con chép đùa với trăng
Ngỡ rồng vàng hiển hiện!

Tay thời gian xếp lên
Từng bậc rêu thế kỷ
Từng mỏm đá cách ngôn
Từng đỉnh cao triết lý...

Vô thường hay huyền bí
Đang vọng về đâu đây?
Gặp giọt xuân tiền sử
Rơi lạc vào hôm nay!
Nguồn: Sương Hồ Tây mây Tháp Bút (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Hội nhà văn, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Vũ Tiềm » Non bộ ở Hoàng Thành