29/01/2023 19:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

LVI (Chắc khó tạo cho em, người yêu dấu)
LVI (Certes tu n’étais pas créé pour moi, cher être)

Tác giả: Anna de Noailles

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 08/11/2022 16:41

 

Nguyên tác

Certes tu n’étais pas créé pour moi, cher être,
Mais je le croyais, par désir!
Ma raison disait: non; mon cœur disait: peut-être!
Et l’on tâche à ne pas mourir!

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Chắc khó tạo cho em, người yêu dấu,
Nhưng em tin rồi, vì bởi khát khao!
Nguyên do rằng: không; hồn em: thế sao!
Và đôi ta cố không vào cõi chết!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Anna de Noailles » LVI (Chắc khó tạo cho em, người yêu dấu)