23/05/2024 06:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu Khúc từ kỳ 1
九曲詞其一

Tác giả: Cao Thích - 高適

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 07/10/2019 01:58

 

Nguyên tác

許國從來徹廟堂,
連年不為在疆場。
將軍天上封侯印,
禦史臺上異姓王。

Phiên âm

Hứa quốc tòng lai triệt miếu đường,
Liên niên bất vị tại cương trường.
Tướng quân thiên thượng phong hầu ấn,
Ngự sử đài thượng dị tính vương.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thề nước đến nay diệt địch xong
Liền năm chẳng ở chốn biên cương
Tướng quân trời đã phong hầu tước
Ngự sử đài thêm được tước vương.
Cửu Khúc: tên đất, nay ở phía nam hồ Thanh Hải, huyện Hoá Long, tỉnh Thanh Hải. Sông Hoàng Hà phát nguyên từ đây. Khoảng năm 707 (đời vua Trung Tông), giặc Thổ Phồn chiếm mất Cửu Khúc. Đến năm 753, tướng quân Ca Thư Hàn phụng mệnh vua Huyền Tông đem quân đánh lấy lại được. Bài này tả lúc hoan ca chiến thắng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Thích » Cửu Khúc từ kỳ 1