28/10/2020 15:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang mai
江梅

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 16/06/2005 14:11

 

Nguyên tác

梅蕊臘前破,
梅花年後多。
絕知春意好,
最奈客愁何?
雪樹元同色,
江風亦自波。
故園不可見,
巫岫鬱嵯峨。

Phiên âm

Mai nhuỵ lạp tiền phá,
Mai hoa niên hậu đa.
Tuyệt tri xuân ý hảo,
Tối nại khách sầu hà.
Tuyết thụ nguyên đồng sắc,
Giang phong diệc tự ba.
Cố viên bất khả kiến,
Vu tụ uất tha nga.

Dịch nghĩa

Cây mai hé nhuỵ trước tháng chạp
Ra giêng thì nở nhiều hoa
Ý xuân đã rõ ràng là tốt
Nhưng khách vẫn buồn thì làm sao?
Tuyết và cây vốn cùng một màu
Gió làm sông nổi sóng
Vườn nhà cũ không thể thấy được
Vì núi Vu cao chót vót và cây cối um tùm

Bản dịch của Phụng Vũ Cửu Thiên

Tháng chạp mai hé nụ
Sang năm mai đầy cành
Vẫn biết ý xuân đẹp
Sao lòng khách buồn tênh
Cây - tuyết nguyên một sắc
Gió thổi gợn đầu ghềnh
Quay lại nhìn vườn cũ
Chỉ thấy núi Vu xanh.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Giang mai