24/05/2024 17:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư tiều vấn đáp ca
漁樵問答歌

Tác giả: Đường Dần - 唐寅

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/08/2020 15:45

 

Nguyên tác

漁翁舟泊東海邊,
樵夫家住西山裡。
兩人活計山水中,
東西路隔萬千里。
忽然一日來相逢,
滿頭短髮皆蓬鬆。
盤桓坐到日灼午,
互相話說情何濃。
一云深山有大木,
中有猛虎吃人肉。
不如平原採短薪,
無慮無憂更無辱。
一云江水有巨鱗,
滔天波浪驚剎人。
不如蘆花水清淺,
波濤不作無怨心。
吾今與汝要知止,
凡事中間要謹始。
生意宜從穩處求,
莫入高山與深水。

Phiên âm

Ngư ông chu bạc đông hải biên,
Tiều phu gia trú tây sơn lý.
Lưỡng nhân hoạt kế sơn thuỷ trung,
Đông tây lộ cách vạn thiên lý.
Hốt nhiên nhất nhật lai tương phùng,
Mãn đầu đoản phát giai bồng tùng.
Bàn hoàn toạ đáo nhật chước ngọ,
Hỗ tương thoại thuyết tình hà nùng.
Nhất vân thâm sơn hữu đại mộc,
Trung hữu mãnh hổ ngật nhân nhục.
Bất như bình nguyên thái đoản tân,
Vô lự vô ưu cánh vô nhục.
Nhất vân giang thuỷ hữu cự lân,
Thao thiên ba lãng kinh sát nhân.
Bất như lô hoa thuỷ thanh thiển,
Ba đào bất tác vô oán tâm.
Ngô kim dữ nhữ yếu tri chỉ,
Phàm sự trung gian yếu cẩn thuỷ.
Sinh ý nghi tòng ổn xứ cầu,
Mạc nhập cao sơn dữ thâm thuỷ.

Bản dịch của Trần Duy Vôn

Bể đông có mán thuyền chài,
Non tây lại có một đài tiều phu;
Nước non thạo kế bôn xu,
Đông tây xa cách tuyệt mù dặm khơi;
Một hôm gặp gỡ duyên trời,
Đầu xe mái tóc bời bời rối quay;
Lươn khươn ngồi ngót nửa ngày,
Càng kêu về truyện, càng say về tình;
Kẻ rằng: Gỗ ở non xanh,
Có con mãnh thú hay ăn thịt người;
Sao bằng đốn củi miền ngoài,
Không lo không sợ dông dài đâu đâu;
Kẻ rằng: Cá ở sông sâu,
Có cơn sóng vỗ ngang đầu mà ghê;
Sao bằng những chốn lư huê,
Phong ba phẳng lặng chi kề lo giôi.
Cùng mình ớ cũng thôi thôi,
Việc đời cẩn thận đầu đuôi mới vừa.
Sinh nhai nơi dễ thì ưa,
Cũng thôi núi thẳm, cũng chừa sông sâu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đường Dần » Ngư tiều vấn đáp ca