25/09/2021 10:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Của Nguyên Xuân

Tác giả: Hoàng Nhuận Cầm

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đồ Nghệ vào 10/04/2009 11:21

 

Gửi Phạm Quân

Kiếp sau vứt bút phê bình
Làm tên thi sĩ thất tình mà chơi
Trả trang giấy trắng cho Người
Biết đâu Từ Thức vẫn ngồi đợi anh...
Nguồn: Hoàng Nhuận Cầm, Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Nhuận Cầm » Của Nguyên Xuân