09/08/2022 23:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Với rượu sen Tây Hồ

Tác giả: Trần Ninh Hồ - Trần Hữu Hỷ

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi letam vào 11/01/2011 22:39

 

Uống say rồi mới biết
Rượu - sen phường Thuỵ Chương
Men toả cùng hương nếp
Hay nhuỵ hoa lên hương?

Uống say rồi mới biết
Lúc tỉnh làm sao hay
Trời và Tiên trong rượu
Đang uống cùng ta đây!

Rượu cốt ủ nghìn hộc
Hương thơm lừng muôn nơi
Chén gốm Bát Tràng dốc
Nước Tây Hồ có vơi?

Trăm năm rồi xa vắng
Liên-tửu còn say nồng
Chu Thần xưa từng gặng:
“Sen hay mặt rượu hồng?”
Nguồn: Báo Sài Gòn giải phóng (bản điện tử), tháng 10-2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ninh Hồ » Với rượu sen Tây Hồ