12/05/2021 15:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi ca kỳ 4
竹枝歌其四

Tác giả: Tô Triệt - 蘇轍

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2014 01:23

 

Nguyên tác

去家千里未能歸,
忽聽長歌皆慘淒。
空船獨宿無與語,
月滿長江歸路迷。

Phiên âm

Khứ gia thiên lý vị năng quy,
Hốt thính trường ca giai thảm thê.
Không thuyền độc túc vô dư ngữ,
Nguyệt mãn trường giang quy lộ mê.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đày ngàn dặm xa nhà chưa trở lại
Nghe trường ca thê thảm biết là bao
Thuyền trống trơn một thân côi chẳng nói
Trăng đầy sông lạc phương hướng đường về

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Triệt » Trúc chi ca kỳ 4