04/12/2020 15:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài thượng hỉ hội Lương Xuyên cố nhân
淮上喜會梁川故人

Tác giả: Vi Ứng Vật - 韋應物

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 14:01

 

Nguyên tác

江漢曾為客,
相逢每醉還。
浮雲一別後,
流水十年間。
歡笑情如舊,
蕭疏鬢已斑。
何因北歸去?
淮上對秋山。

Phiên âm

Giang Hán[1] tằng vi khách,
Tương phùng mỗi túy hoàn.
Phù vân nhất biệt hậu,
Lưu thủy thập niên gian.
Hoan tiếu tình như cựu,
Tiêu sơ phát dĩ ban.
Hà nhân bất qui khứ,
Hoài thượng đối thu san.

Dịch nghĩa

Chúng ta từng làm khách ở vùng Giang Hán
Khi gặp nhau, thường uống rượu say sưa trở về
Sau khi bái biệt rồi ta như phù vân
Thời gian cứ trôi đi như nước chảy, đã mười năm.
Bây giờ ta lại vui cười, tình giống như xưa,
Nhưng tóc đã thưa thớt, bạc trắng rồi.
Tại sao mình không trở về quê cũ,
Mà cứ ở trên sông Hoài, đứng trước núi thu?

Bản dịch của Trần Trọng San

Từng phen Giang Hán quê người
Gặp nhau, say ngất bồi hồi bước chân
Biệt ly buổi ấy phù vân
Chảy trôi dòng nước, mười năm qua rồi
Tình xưa lại vẫn vui cười
Đầu phơ phất trắng tóc vài sợi thưa
Sao không về lại quê xưa
Mà còn đứng trước núi thu sông Hoài?
Sông Hoài chảy qua các tỉnh An Huy, Giang Tô.

[1] Sông Trường Giang và sông Hán Thuỷ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Ứng Vật » Hoài thượng hỉ hội Lương Xuyên cố nhân