22/05/2022 05:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bấy thân

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 28/05/2009 19:07

 

Về sau ắt sẽ thấy dần
Vỡ bình một thuở bấy thân một thời
Lấy thân mà trả nợ đời
Cho xong một trận đầy vơi tâm tình
Xuân xanh sa mạc tình hình
Phù trầm trần thế tiến trình bách niên
Em thục nữ! Em thuyền quyên
Huệ lan cốt cách cõi miền phồn vinh
Dẫu sao cũng một cũng mình
Cũng mình một quyết tâm tình tự ta
Ngọc tuyền từ đó tuôn ra
Vạn ngàn suối ngọt gần xa rợp trời
Tuy nhiên cơ chế cõi đời
Ham ăn ít có ham chơi có nhiều
Cơ trời còn có bấy nhiêu
Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Bấy thân